top of page
טליה ברק

הצהרת זכויות יוצרים והגבלת אחריות

 

כל הזכויות שמורות לטליה ברק

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מטליה ברק אסור בהחלט.

 

מאמרי האתר

כל הזכויות על התוכן המתפרסם באתר זה שמורות לטליה ברק. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מטליה ברק.

 

היתר קישור

בנוסף על ההגבלות המצויינות ומבלי לגרוע מהן, ניתן היתר לכל המעוניין ליצור קישור-אינטרנט (link) לאתר זה או לכל אחד מעמודיו, כל עוד הלינק הוא לעמוד שלם. חל איסור ליצור קישורים שיגרמו לתוכן להופיע בתוך סביבה 'מארחת' (host), תוך שימוש בפריימים (iframes) או בכל טכנולוגיה אחרת.

 

הגבלת אחריות

המידע באתר ניתן כמות-שהוא. טליה ברק אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אבדן ו/או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבאתר זה, או מהתכנים שמשובצים בו ו/או מקושרים אליו.

 

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לזכויות יוצרים ניתן לפנות לטליה ברק או לאקדמיה לסטוריטלינג

טליה ברק - taliabarak72@gmail.com

האקדמיה לסטוריטלינג - info@storytellingacademy.co.il

טופס יצירת קשר

בברכה,

טליה ברק,

מייסדת האקדמיה לסטוריטלינג

Logo-SA-1.png
פרופיל 3.JPG
bottom of page