top of page
טליה ברק
‘אוקיינוס כחול’ בתחום של העברת מידע

‘אוקיינוס כחול’ בתחום של העברת מידע.


המציאות מכתיבה סטנדרטים מאד גבוהים בכל הקשור להעברה והטמעה של מידע.
מי שעוקב אחרי סרטונים של Ted יכול להבחין שזמן העברת המסר לא עובר את 18 הדקות.

בשנים האחרונות יש יותר סרטונים שמצליחים להעביר מסר בפחות מ10 דקות. 
עובדה היא שיש צורך ב"למידה מואצת", 
כזאת שתואמת את התפיסה שלנו את הזמן והמרחב.

יכולת הריכוז שלנו קטנה ואיתה גדלה היכולת שלנו לקלוט מידע בצורה תת הכרתית.

העיניים והאוזניים שלנו מעבדות מידע שהופך לתמונות.

מבחינה נוירולוגית התמונות מייצרות פולסים חשמליים שמייצרות רגש.

עובדה היא שלכולנו יצא לשבת בהרצאה או סרט ולדמוע מסיפור שהתרחש לפני 20 שנים ולא נוגע לנו ישירות.

מנקודת מבט של מי ששומעת מאות סיפורים שהופכים בסוף להרצאות, הגעתי למסקנה שהעולם זקוק למשהו חדש.

שמעבר ל"הנדסת המילים" המתבקשת, יש צורך בטכניקות נוספות שיעבירו את המסר ל"מדף הרצוי" במוח כדי שב"שליפה מהירה" יוכל להיות לנו זמין.

בשנים האחרונות אני עוקבת אחרי מגמות חדשות בתחום וטרם מצאתי את הפתרון השלם כמו שהוא יושב לי בראש.

לדעתי מתבקשת טכנולוגיה וגישה חדשה בתחום.

אז החלטתי לייצר אותה בעצמי וליצירה הזאת נוספו אנשים שהם לא פחות מקוסמים בתחומם.

חשוב לזכור שמאחורי כל מוצר מבריק יש סיפור מפואר שמגבה את הקיום שלו.

לנו נותר לבנות רצף סיפורי שיגע במפת הכאבים שהביאה את הלקוח או הקהל אלינו מלכתחילה.

יש בי את הרצון להעצים את ׳חוויית המשתמש׳ של הקהל.
כאן אתם נכנסים לתמונה.

מה חסר לכם כקהל בתחום ברמת החוויה?
מה מונע מכם לספר את הסיפור שלכם?

bottom of page