top of page

סטוריטלינג מקראי.


הקבלה מלמדת אותנו שיש את ׳עולם השאלות׳ ואת ׳עולם התשובות׳,
המפתח לכל התשובות נמצא ביכולת לשאול את השאלה הנכונה.
ההגדה של פסח למשל, אותה אנחנו מקבלים כעובדה, מכילה בתוכה שאלות רלוונטיות
במיוחד בתקופה הזאת.
• מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
או בתרגום חופשי:
מה אני בוחרת לעשות אחרת השנה?
• מהי היציאה ממצריים שלי?
או:
מה הדבר הזה שמגביל אותי ומשאיר אותי במיצרים?
———————————-
סיפור טוב יכול להחזיק גם מאות שנים.
אחד הסיפורים שקשורים לחג הזה בעצם
מספר על קריעת ים סוף.
בני ישראל עומדים בפתח ים סוף כשהמצרים מאחריהם ומלפניהם ים,
בני ישראל זועקים לבורא שיציל אותם, מבחינתם הם הגיעו למבוי סתום.
והבורא בתשובה עונה״ מה תצעק אלי״?
ומבקש ממשה ״שיסעו״, שיתקדמו כי בעצם ״הים פתוח״.
לבני ישראל המבוהלים לא היתה היכולת להאמין שהים יפתח עד שאיש קטן וחביב העונה לשם נחשון בן עמינדב עשה את הצעד הראשון בשביל כל בני ישראל כשהוא קפץ אל המים.
מכאן גם השם ׳קפיצה נחשונית׳, שמשתמשים בביטוי הזה גם היום.
המים מגיעים לו כמעט עד האף לפני שהם נחצים לשניים.
רק אז יכלו בני ישראל לראות שהים נפתח לרווחה ושהם יכולים ללכת בו בבטחה.
איש אחד קפץ למים בוודאות ואמונה שלמה עבור כל בני ישראל.
הסיפור הזה רלוונטי לכל אחד מאיתנו שעשה ׳קפיצה נחשונית׳ ו״חצה את ים סוף״ הפרטי שלו.
סיפור אחד ששרד שנים ואיכשהו רלוונטי מתמיד גם היום.
זמן טוב לשאול,
מה נחשב ׳חציית ים סוף׳ בימים האלה?
חג חירות שמח

#האקדמיהלסטוריטלינג

טליה ברק
גל.jpg

צרו קשר

טליה ברק פיתוח ובניית הרצאות וסדנאות

bottom of page